Điều Khoản Sử DụngFreeKeyVN & HackTT nói về cái gì?


FreeKeyVN & HackTT là cửa hàng bán tài khoản và nhiều sản phẩm khác. Bằng cách tập trung vào các chương trình trợ giúp chơi và ID trò chơi, v.v., chúng tôi cung cấp các dịch vụ dưới dạng Hệ thống tự động 24 giờ
Nhưng chúng tôi không liên kết với các trò chơi hoặc chương trình được phân phối trực tiếp . FreeKeyVN & HackTT chỉ là một nhà phân phối cung cấp các sản phẩm đến khách hàng 

Chính sách bản quyền

Không sao chép hoặc sửa đổi bất cứ ai . Hình ảnh, thông tin, hệ thống, bố cục website bởi mọi thứ thuộc sở hữu trí tuệ Không sử dụng mà không được phép.

Chính sách hoàn tiền
Không có chính sách hoàn tiền FreeKeyVN & HackTT Chúng tôi sẽ xem xét lại. Nếu khách hàng dưới 18 tuổi nên thông báo cho cha mẹ trước khi đặt hàng. Vì nếu bạn đã đặt hàng rồi thì sẽ không thể hoàn tiền hay trả lại sản phẩm được. Nếu bạn nạp tiền và sau đó đặt hàng sản phẩm của chúng tôi, điều đó có nghĩa là "bạn đã đọc đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm"


Điều khoản dịch vụ


FreeKeyVN & HackTT có quyền thêm, xóa hoặc thay đổi các điều khoản dịch vụ.
Bạn có thể cần phải kiểm tra hoặc đọc hoàn toàn trước khi đặt hàng. Bởi vì chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt chính sách của cửa hàng. Được coi là đã được thông tin kỹ lưỡng.


Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng dịch vụ với Freekey.VN
Hack và MoD Nó là một sản phẩm mang lại lợi thế cho người dùng so với những người dùng khác. Các nhà phát triển trò chơi đang cố gắng ngăn chặn điều này xảy ra. Và họ đang làm mọi thứ có thể để ngăn sản phẩm của chúng tôi hoạt động. Bao gồm cả việc trừng phạt người dùng sử dụng các sản phẩm này Bạn có thể sử dụng phần mềm của chúng tôi và bị trò chơi phát hiện. Và đó là điều được mong đợi khi bạn cố ý và sẵn lòng sử dụng một bản hack. Người Dùng không nên đổ lỗi cho việc phát hiện phần mềm của chúng tôi.
Gian lận là vi phạm chính sách của trò chơi. Khi bạn sử dụng bản hack của chúng tôi Bạn cố tình và cố ý vi phạm chính sách của trò chơi. Trò chơi có thể áp đặt và thực hiện bất kỳ hình phạt nào đối với việc làm này nếu thấy phù hợp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì sau khi giao dịch. Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi không hoàn lại tiền.